Съвет за развитие

Съветът за развитие към СРООПН събира експерти с отношение към образованието, които осъзнават необходимостта от устойчива връзка между академичното знание и бизнес средата. Неговата цел е да подпомага стратегически дейността на Сдружението. Създаването на Съвет за развитие е важна крачка към установяването на трайна практика на взаимодействие между бизнеса, институциите и Олимпийското движение в България.

Членове

 • Елена Маринова

  Председател на Съвета за развитие на СРООПН

  Mусала Софт, президент

  БАИТ, член на УС

  Фондация ЕВРИКА, член на Съвета

  Посланик на кампанията за дигитални умения на Европейската комисия - eSkills for Jobs.

  Член на Инициативния комитет на първата Евопейска Младежка олимпиада по информатика- eJOI, България 2017.

 • Ева Майдел

  Европейски парламент - евродепутат

  Член в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси на ЕП

  Посланик на кампанията за дигитални умения на Европейската комисия eSkills for Jobs.

 • Елица Панайотова

  Архитектурно студио „Скица“, основател

  Sofia Tech Park, главен изпълнителен директор и член на Борда на директорите, 2012 – 2016

 • Ивайло Пенчев

  Walltopia, съосновател и изпълнителен директор

 • проф. дхн Николай Денков

  Професор в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

  Сребърен медалист на Международната олимпиада по химия 1980 г.

  Председател на научно-експертния съвет (НЕС) на лабораториите към София Тех Парк

  Заместник-министър на образованието и науката, 2014 - 2016 г.
  Служебен министър на образованието и науката, януари - май 2017 г.

  Ръководител на катедра "Инженерна химия и фармацевтично инженерство" към СУ, 2008 - 2015 г. 

 • Петър Митев

  Chaos Group, съосновател и главен изпълнителен директор