Ръководители

 • Албена Йорданова

  Биология

   

  Доцент в Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ . Ръководител на национания отбор по биология от 2009 г. насам. Член на УС на СООПН.

 • Александър Велинов

  Лингвистика

   

  Треньор на националния отбор по (математическа) лингвистика и национален шампион по дисциплината. Председател е на секция Математика и лингвистика към "Съюз на българските математици" от 2008 г., като увеличава броя на децата, занимаващи се с лингвистика от 70 на 300, обучавайки учители и създавайки нови школи. Той е главен консултант на Международната олимпиада по лингвистика в Пекин 2014. Обучил е учениците, спечелили над 30 медала за България от Международната олимпиада, 6 от които са и в "Залата на славата", два от отборите са обявени за "dream team" с медали от всеки член на екипа.

 • Алексей Стоев

  Астрономия и Астрофизика

   

  Доц. дфн и директор на филиала на Института за космически изследвания и технологии на БАН в Стара Загора, както и директор на Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“, гр. Ст. Загора. Магистър по физика от ПУ „П. Хилендарски“ и докторант от СУ „Св.Климент Охридски“.

 • Антон Шиков

  Информатика

  Собственик и управител на малка ИТ компания в Ямбол, България. Член на Българския национален комитет за олимпийските игри по информатиката от 2010 г. Бивш участник в IOI 1996 в Унгария и в BOI 1995 в България. Лидер на българския национален отбор за няколко международни състезания през последните години. Учител е и в училище за програмиране в родния си град (Школа “Шикови”).

 • Асен Кюлджиев

  Ръководител в Турнира на младите физици.

  Физик в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) - БАН.

 • Бистра Танева

  Информатика

  Преподавател по информатика и информационни техонологии в МГ „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив. Обявена за Учител на годината по информатика през 2017 г., наградата се връчва от Съюза на математиците в България и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”.

 • Веселин Златилов

  Лингвистика

  Завършва Факултета по математика и механика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1986 г., специалност „Геометрия”, след което специализира механика. От 2009 до 2013 г. работи като редактор по математика в издателство „Просвета – София”. В момента продължава своята работа като учител по математика. Ръководител е и на школи по математическа лингвистика в елитни столични училища. През 2010 г. е обявен за учител на годината по математика.

 • Виктор Иванов

  Физика

  Доц. дфн в катедра „Обща физика” на Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Съавтор е на учебници и учебни помагала по човекът и природата за средния курс и по физика и астрономия за горния курс. Ръководител е на българския национален отбор по физика и е спечелил много медали на международни олимпиади по физика; зам.-декан на Физически факултет.

 • Даниела Иванова

  Турнир на младите физици; Астрономия

   

  Даниела Иванова е старши учител по физика и астрономия в МГ "Баба Тонка", гр. Русе. Носител на наградата за "Откриване и развиване на млади таланти в областта на астрономията" на Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий" през 2019 г. 

 • ДАНИЕЛА ЦЕКОВА

  Химия

  Главен асистент, д-р в катедра „Аналитична химия”, Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Кл. Охридски“. Бивш участник в 24th IChO – 1992 г., Питсбърг, САЩ. Член на Националната комисия за провеждане на олимпиадата по химия и околна среда и участник в подготовката на отбора за международната олимпиада по химия от 2000 г. Ръководител на националния отбор за участие в Международната Менделеевска олимпиада за ученици по химия от 2005 г.

 • Донка Ташева

  Химия

   

  Доц. д-р във Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Кл. Охридски". Преподавател по органична и биоорганична химия. Член на Националната комисия за провеждане на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда, ръководител на отбора за участие в МОХ (IChO) от 2004 година до момента. Автор на задачи за областен, национален кръг за олимпиадата по химия, както и за подборно контролно за определяне на отбора на България за международната олимпиада по химия. 

 • Ева Божурова

  Астрономия и Астрофизика 

   

  Главен асистент доктор Ева Божурова е старши учител в Народна Астрономическа обсерватория и планетаруим „Николай Коперник“ (НАОП)- гр. Варна, и ръководител на състезателите и отборите по астрономия и астрофизика

 • Емил Келеведжиев

  Информатика

   

  Главен асистент в Института по математика и информатика на БАН. Председател на националната комисия за провеждане на олимпиади по информатика. Ръководител на националния отбоxр по информатика от 2009 г. Член на УС на СООПН.

 • Емил Колев

  Математика

   

  Доктор на математическите науки, професор в Института по математика и информатика на БАН. Ръководител на УчИМИ от 2015 година. От 1992 година се занимава с подготовка на ученици за участия в състезания, олимпиади и други конкурси, работи с талантливи деца, които искат да се занимават с математика. Ръководител е на националните отбори по математика от 1999 година и участва активно в подготовката на олимпийците ни.

 • Захари Дончев

  Астрономия и астрофизика

   

  Институт по астрономия към Българска академия на науките

 • Ивайло Кортезов

  Математика

   

  Доц. д-р по математика в Института по математика и информатика - БАН. Ръководител на отбора на България за МБОМ - Младежката Балканиада. Част от екипа за извънкласна работа по математика към ИМИ на БАН и отнационалната комисия за олимпиадите 4-8 клас.

  Доц. Кортезов е възпитаник на НПМГ и носител на два сребърни и два златни медала от Международните и Балкански олимпиади през 1986 и 1987 г.

 • Илиян Йорданов

  Информатика

   

  Бивш състезател по математика и информатика и национал. Член на националната комисия по информатика и ръководотел на националния отбор. Студент по Къмпютърни науки от Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Софийския университет. 

 • Каталина Григорова

  Информатика

   

  Професор в Русенския университет, ръководител на младежките отбори по информатика.

 • Красимир Манев

  Информатика

   

  Проф. Красимир Манев е завършил Математика във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализация по теоретични основи на информатиката. От 1976 г. до 2013 г. преподава Дискретна математика, Алгоритми и Програмиране във ФМИ на СУ, а от 2013 г. преподава и в Нов български университет (НБУ). Многократно е бил ръководител на българските отбори за участие в международни и балкански олимпиади. Член е на международния комитет на IOI в периодите 2001 г. – 2003 г. и 2006 г. – 2013 г. и е Президент на IOI през 2009 г., както и от 2014 до 2017 г. 

 • Любомир Златков

  Лингвистика

 • Мирослав Абрашев

  Физика

   

  Професор във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Председател на Националната комисия за организирането и провеждането на националните състезания по физика от 2005 г. Ръководител на националния отбор по физика от 2003 г.

 • Нено Тодоров

  Физика

   

  Главен асистент във Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Член на Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по физика от 2014г. Ръководител на отбора по физика, участвал в Romanian master of physics (2010, 2016,2017, Букурещ, Румъния); Европейската олимпиада по физика (2017-); Международната олимпиада по физика. 

   

 • Никола Каравасилев

  Турнир на младите физици, Астрономия, Астрономия и астрофизика

   

  Докторант във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на националния отбор по астрономия от 2009 г. Член на УС на СООПН.

  Каравасилев завършва НПМГ през 2006 г. с профил физика, след което записва "Астрофизика, Метеорология и Геофизика" във ФФ на СУ (бакалавър - 2010 г. , и магистър от 2011 г.) Като ученик участва в 3 поредни Международни олимпиади по астрономия (2001, 2002 и 2003г.) През 2011 г. по негова инициатива страната ни се включва и в Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.

  Също така, младият ръководител е бил отговорен през последните години и за българските отбори от: Международния турнир на младите физици,  Международния турнир на младите естествоизпитатели, Международната олимпиада по експериментална физика, и някои от отборите на Жаутиковската олимпиада.

 • Павлин Пеев

  Информатика

  Преподавател по информатика в ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора.

 • ПЕНКА ВАСИЛЕВА

  Химия

   

  Води лекционни курсове по обща и неорганична химия на студенти. Ръководител е на отборите на България в международни олимпиади по химия, като подготвя ученици за участие и в националните олимпиади. 

  Съставител е на задачи и тестове за конкурсни изпити и олимпиади по химия, както и автор на учебник и учебни помагала за средното образование.

 • Петър Бойваленков

  Математика

   

  Понастоящем работи в Института по математика и информатика на БАН, където е професор, специалност Алгебра и теория на числата. С олимпиади се занимава още от ученическа възраст, когато е бил редовен участник. През 2004 г. се включва като заместник-ръководител на отбора за Балканиадата (БОМ). После като ръководител на отбора, след това като заместник-ръководител на националния отбор, а сега вече и като ръководител на националния отбор на международната олимпиада.

 • Радослав Александров

  Биология

   

  Докторант в Института по молекулярна биология при БАН.

  Завършва специалност Млекулярна биология в Софийски университет, както и магистърска степен по Биохимия от Биологическия факултет към СУ. Като ученик в НПМГ става носител на бронзов медал от Международната олимпиада по биология през 2008 г., а от тази през 2007 г. си тръгва с почетна грамота. През последните няколко години е ръководител на националните ни отбори.

 • Росица Панайотова Декова

  Лингвистика

   

  Преподавател в Пловдвиски университет „Паисий Хилендарски“.

 • Руско Шиков

  Информатика

   

  Води школа по информатика от 1978/9 г. известна под името “Шикови“. Години наред подготвя национални състезатели по информатика, някои от тях с множество международни отличия. Има бизнес в ИТ сферата.

 • Снежана Томова

  Биология

   

  Доцент д-р в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Ръководител на отбора по биология.

 • Станислав Харизанов

  Математика

   

  Доцент от Института по информационни и комуникационни технологии, както и от Института по математика и информатика към БАН.  Носител е на златен медал от Втората младежка балканиада по математика (JBMO), Атина, Гърция, през 1998 г. Има и две трети награди от международни студентски математически олимпиади. Участник в RSI - 2000.

  Ръководител на отборите по математика за Балканската и Международните олимпиади.

 • Стефан Герджиков

  Математика

   

  Гл.-ас. д-р във Факултета по математика и информатика на СУ и ИИКТ на БАН. Ръководител на отборите по математика на МОМ и БОМ 2019-2020 г.

 • Христо Чанев

  Химия

   

  Доцент във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“. Председател на Комисията за организиране и подготовка на олимпиади по химия и опазване на околната среда. Ръководител на националния отбор по химия от 2007 г. Ръководител на лабораторията по химия „Америка за България”. Зам.-председател на УС на СООПН.