Ръководители

 • Петър Бойваленков

  Математика

 • Мирослав Абрашев

  Физика

  Професор във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Председател на Националната комисия за организирането и провеждането на националните състезания по физика от 2005 г. Ръководител на националния отбор по физика от 2003 г.

 • Албена Йорданова

  Биология

  Доцент в Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ . Ръководител на национания отбор по биология от 2009 г. насам. Член на УС на СООПН.

 • Христо Чанев

  Химия

  Доцент във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“. Председател на Комисията за организиране и подготовка на олимпиади по химия и опазване на околната среда. Ръководител на националния отбор по химия от 2007 г. Ръководител на лабораторията по химия „Америка за България”. Зам.-председател на УС на СООПН.

 • Донка Ташева

  Химия 

  Доц. д-р във Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Кл. Охридски". Преподавател по органична и биоорганична химия. Член на Националната комисия за провеждане на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда, ръководител на отбора за участие в МОХ (IChO) от 2004 година до момента. Автор на задачи за областен, национален кръг за олимпиадата по химия, както и за подборно контролно за определяне на отбора на България за международната олимпиада по химия. 

 • ПЕНКА ВАСИЛЕВА

  Химия

 • ДАНИЕЛА ЦЕКОВА

  Химия

 • Емил Келеведжиев

  Информатика

  Главен асистент в Института по математика и информатика на БАН. Председател на националната комисия за провеждане на олимпиади по информатика. Ръководител на националния отбоxр по информатика от 2009 г. Член на УС на СООПН.

 • Руско Шиков

  Информатика

 • Красимир Манев

  Информатика

  Проф. Красимир Манев е завършил Математика във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализация по теоретични основи на информатиката. От 1976 г. до 2013 г. преподава Дискретна математика, Алгоритми и Програмиране във ФМИ на СУ, а от 2013 г. преподава и в Нов български университет (НБУ). Многократно е бил ръководител на българските отбори за участие в международни и балкански олимпиади. Член е на международния комитет на IOI в периодите 2001 г. – 2003 г. и 2006 г. – 2013 г. и е Президент на IOI през 2009 г., както и от 2014 до 2017 г. 

 • Павлин Пеев

  Информатика

 • Александър Велинов

  Лингвистика

 • Веселин Златилов

  Лингвистика

 • Любомир Златков

  Лингвистика

 • Снежанка Томова

  Биология

 • Радослав Александров

  Биология

 • Виктор Иванов

  Физика

 • Нено Тодоров

  Физика

  Главен асистент във Физически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Член на Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по физика от 2014г. Ръководител на отбора по физика участвал в Romanian master of physics (2010, 2016,2017, Букурещ, Румъния); Европейската олимпиада по физика (2017, Тарту, Естония); Международната олимпиада по физика (2017, Джокякарта, Индонезия). 

   

   

 • Емил Колев

  Математика

 • Никола Каравасилев

  Астрономия и Астрономия и астрофизика

  Докторант във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на националния отбор по астрономия от 2009 г. Бивш международен олимпиец по астрономия. Член на УС на СООПН.

 • Снежана Томова

  Биология

  Доцент в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Календар Виж

В социалните мрежи

Каналът ни