Управителен съвет

 • Алексей Христов

  Председател на УС на СООПН.

   

  В края на 90-те получава магистърска степен по богословие от СУ „Св. Климент Охридски“. През 2001-2002 г. е гост изследовател в университета Джорджтаун във Вашингтон на тема Нестопански организации и Гражданско общество. От 2004 г. е програмен директор на Американска фондация за България и управител на клона в България.

   

 • ЕЛЕНА МАРИНОВА

  Зам.-председател на УС на СООПН.

   

  Елена е лидер с фокус високи постижения в бизнеса, иновациите и образованието. Тя е съосновател, президент и председател на борда на Мусала Софт (www.musala.com), сега част от Qinshift (www.qinshift.com), където тя е член на Advisory Board.

  Елена е член на бордове в корпоративни, браншови и неправителствени организации. Като публична личност, Елена говори и пише за лидерство, технологични тенденции, иновации, многообразие, образование.

  Тя е съосновател на Европейската младежка олимпиада по информатика (https://ejoi.org/) и Международната олимпиада по изкуствен интелект (https://ioai-official.org/) - съответно 2017 София и 2024 Бургас.

  Елена има бакалвърска степен по икономика и магистърска по стартегическо управление от Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

   

  https://www.linkedin.com/in/emarinova/

   

 • инж. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ

  Постоянен член на Борда на Международната олимпиада по лингвистика, председател на секция "Математика и лингвистика" към Съюза на математиците в България, ръководител на националния отбор по лингвистика.

   

 • ДОЦ. ДОНКА ТАШЕВА

  Донка е доцент по органична химия в катедра „Органична химия и фармакогнозия“, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“.

  Член на Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда - от 2000 г. до момента. Председател на Националната комисия -от 2022/2023 г.

  Ръководител на отбора по химия за участие в Международната олимпиада по химия от 2006 г. до момента.

 • ПРОФ. СТАНИСЛАВ ХАРИЗАНОВ

  Станислав е професор по математика към Института по информационни и комуникационни технологии и Института по математика и информатика, БАН.

  Ръководител на националния отбор по математика в периода 2019-2024.

  Член на УС на СМБ.

 • ВЪЛКАН ГОРАНОВ

  Изпълнителен директор на СООПН

  0897 896 137