Мисия и цели

  • Да подпомага развитието на националните олимпийски отбори по природни науки
  • Да организира процеса на подготовка и участие на отборите в международни състезания
  • Да работи за отличното представяне на националните олимпийски отбори
  • Да съдейства за осигуряване на финансирането на подготовката и участието на отборите в международните олимпиади
  • Да осигури информираността на българското общество за същността и значението на постигнатите от отборите успехи.