Акад. Петър Кендеров е удостоен с най-престижната международна награда в областта на образованието

| Галерия

На 30 юли 2016 в Хамбург, Германия, на Световния конгрес по математическо образование акад. Петър Кендеров (председател на УС на СМБ) получи наградата „Пол Ердьош” на Световната Федерация на националните математически състезания.

Наградата "Пол Ердьош" е създадена, за да признае приноса на математиците, които са имали значителна роля в развитието на математическите предизвикателства на национално или международно ниво, и които са били стимул за обогатяването на тази наука.

Наградените се избират от Съвета на Световната федерация на националните математически състезания по препоръка на подкомисията за WFNMC Awards.

Олимпийското сдружение поздравява акад. Кендеров за това престижно международно признание!

Тагове