РЕЗУЛТАТИ И РАЗШИРЕН НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ 2021

От 05 до 07 февруари 2021 г. дистанционно се проведе Националното състезние „Турнир на младите физици“ - гр. Перник. Резултатите бяха публикувани чрез протокол на Министерството на образованието и науката.

Окончателно класиране на отборите:

  1. Отбор Еврика на ГПЧЕ "Симеон Радев" - Перник; ПМГ "Христо Смирненски" - Перник; СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Радомир;
  2. Отбор Прокрастинаторите на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" гр. София
  3. Отбор Апосиопеза на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" гр. София

Стана ясен и съставът на излъчения разширен национален отбор тази година:

  • Руси Ивайлов Шишманов, НПМГ София
  • Явор Мирославов Йорданов, НПМГ София
  • Христа Юлиянова Иванова, НПМГ София
  • Трифон Божидаров Ефтов, НПМГ София
  • Александра Димитрова Найденова, ГПЧЕ "Симеон Радев", Перник
  • Деян Тодоров Тасев, ПМГ "Христо Смирненски”, Перник

Крайният срок за изпращане на решения за задочния кръг бе 17 януари 2021 г. Участието в този кръг е задължително за всички желаещи да участват в класирането за разширения националния отбор и пожелателно за всички останали участници.

Международният турнир на младите физици /МТМФ/, известен като International Young Physicist s` Tournament /IYPT / е отборно състезание между ученици от средните училища, равностойно на Международната олимпиада по физика. Началото на турнира е поставено през 1979г. от преподаватели при Физическия факултет на Московския държавен университет, като състезание за ученици от Москва и околностите й. България участва МТМФ в първите две години от създаването му-през 1988г. и 1989г.

Задачите за Международния турнир през 2021 г. могат да се видят тук. Националното състезание обхваща само част от тези задачи. Техният официален превод на български език може да се изтегли през родния сайт на Турнира.