УТРЕ, 14.03, ЧЕСТВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА

Международният ден на математиката (The International Day of Mathematics- IDM) отбелязваме за втори път на 14 март тази година. Денят е известен  и като “Денят на числото Пи” - 3/14.

Преди 2 години Международният математически съюз (International Mathematical Union - IMU) предложи на ЮНЕСКО 14 март да бъде обявен за Международен ден на математиката. На своята 40. Генерална конференция през ноември 2019 г. ЮНЕСКО подкрепи предложението на IMU. Всяка година на тази дата всички страни ще бъдат призовавани да участват в честванията като организират различни събития за ученици, студенти, музеи, библиотеки и за широката общественост.

Всяка година IDM обявява различна тема, която да обогатява идеите за празника, да предизвиква креативността и да улеснява връзките между математиката и различни области, концепции и идеи. Тази година темата е “Математиката за един по-добър свят”. Честванията са онлайн, като програмата е пълна: доклади и сесии на английски, френски и испански език. 

Пълната програма ще откриете на този адрес, като дадените часове са в английско време от 14 до 15 ч. в неделя.

Източник: Съюз на математиците в България 

 

Тагове