КОНКУРС НА ТЕМА "ГОЛЕМИТЕ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА НА ХХ ВЕК“

Управителният съвет на Съюза на физиците в България обявява Национален конкурс за есе за ученици и студенти на тема: „Големите открития във физиката на ХХ век“.

Текстът на есетата трябва да бъде:

  • във формат „Word for Windows“;
  • шрифт Times New Roman, 12 рt, 1 line spаcing;
  • да съдържа името на научния ръководител на избраната тема (ако има такъв), клас и учебно заведение с адрес и пощенски код,
  • да съдържа електронна поща и телефон за контакт.

Есета без тази информация няма да бъдат разгледани от журито. Текстовете ще бъдат оценявани от жури с председател проф. д.фз.н. Никола Балабанов.

Отличените с І, ІІ и ІІІ награда есета в трите възрастови групи (6 – 8 кл., 9 – 12 кл. и студенти) ще бъдат отпечатани в брошура за Младежката научна сесия.

  • Есетата се изпращат по електронната поща на е-mail: PhysConfEdu@phys.uni-sofia.bg с копие на адрес: lazarova@usb-bg.org.
  • Краен срок: 29 април 2021 г.
  • Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 21 май 2021 г. на сайта на Съюза на физиците в България.

Във връзка със създадената епидемиологична обстановка, времето и мястото на награждаването ще бъдат съобщени допълнително.

Източник: Наука Offnews

Тагове