Музеят на математиката и информатиката в България е вече факт

ММИБ - Отвориха "вратите" на институционално хранилище с онлайн достъпно и систематизирано знание за историята на математиката и информатиката в България

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България е един разказ за началото на тези науки в България и за тяхното развитие във времето. Разказ за събития и за хора посветили усилията и знанията си за съграждане и за обучение на идващите след тях.

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България (ММИБ) и музейната колекция от артефакти в тези две области са проект на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Спонсори на проекта са Американска фондация за България и фондация Георги Чиликов.

Проектът е изграден със съдействието на Института по математика при БАН, Факултета по математика и информатика към Софийския Университет, Съюза на математиците в България, фондация "Америка за България", фондация "Георги Чиликов", учители и частни дарители с образователна цел и дава възможност на всички, съпричастни към историята на математика и информатика да допълват и разширяват сбирката със статии и снимки чрез формата за обратна връзка.

Основни направления във виртуалния музей са:

  • Средища на науката и образованието (по градове и учебни заведения)
  • Учени и просветители от Освобождението до наши дни (изявени математици и информатици)
  • Национални и международни изяви и участия (МОМ, МОИ, конференции на СМБ)
  • Периодични издания по математика и информатика (списания, сборници, бюлетини)
  • Математически хумор и анекдоти на изтъкнати преподаватели, за които говори студентския фолклор
  • Колекция от математически артефакти, сканирани и документирани от ИМИ.