РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ, 2021

53-ият Национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се проведе на 20.03.2021 г. от 09:00 ч., при спазване на всички мерки, дезинфекция, осигурено максимално разстояние между участниците и с лични предпазни средства. 

Кръгът се проведе по региони в училищата, които са  определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг. За София-град това бе 23 СУ „Фр. Жолио-Кюри“. Вече са ясни резултатите на учениците в съответните възрастови групи.

Времетраенето на националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за I, II, III и IV е 4 астрономически часа, а за V състезателна група е 5 астрономически часа.

 1. Първа състезателна група – ученици в VII клас;
 2. Втора състезателна група – VIII клас;
 3. Трета състезателна група – IX клас;
 4. Четвърта състезателна група – X клас;
 5. Пета състезателна група – XI и XII клас;

Националният кръг на олимпиадата по ХООС се провежда за всички състезателни групи. За учениците от V състезателна група олимпиадата включва теоретичен и експериментален кръг, а за останалите групи – само теоретичен кръг, като всяка тема включва и въпроси/задачи, които проверяват и знания по химичен експеримент.

Лауреати* на тазгодишната Национална олимпиада по химия са:

 • Теодор Маслянков, 12 клас, СМГ 
 • Георги Недялков, 12 клас, СМГ
 • Мария Попова, 12 клас, МГ Плевен

*На учениците, завършващи ХІІ клас, получили оценка отличен (6,00) на националния кръг на олимпиадата, МОН издава удостоверение за статута им на лауреати, съгласно § 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Участие в международните олимпиади по химия –
Международна 
Менделеевска олимпиада по химия и Международна олимпиада по химия

Тази година, подобно на миналата, няма да бъде формиран Разширен национален отбор (който по принцип се състои от първите 10 души в националното класиране, и за тях следва подбор за излъчване на национален отбор), а на международните състезания България излъчва директно първите четирима химици в най-голямата, V-та, възрастова група. (Ако някой от класиралите се гимназисти се откаже, мястото му се заема от следващия в класирането.) Това са:

 • Павел Николов, 11 клас, МГ Пловдив 
 • Теодор Маслянков, 12 клас, СМГ София 
 • Георги Недялков, 12 клас, СМГ София
 • Самуил Петков, 11 клас, СМГ София 

55-ата Международна Менделеевска олимпиада по химия (ММОХ/ IMChO) предстои да се проведе дистанционно между 20 и 26 април 2021 г., с виртуален домакин Будапеща, Унгария. 53-ата Международна олимпиада по химия (МОХ/IChO) - между 25 юли и 02 август 2021 г., с виртуален домакин Осака, Япония. 

Следете ни за повече подробности и новини, както относно химията, така и за останалите природни науки и национални кръгове, които предстоят.

Тагове