XLVI Международна Менделеевска Олимпиада по химия ни донесе 3 бронзови медала

От 23 до 30 април 2012г. в гр. Астана, Казахстан се проведе XLVI Международна Менделеевска олимпиада по химия (ММОХ), в която взе участие отбор на България. В състезанието бяха представени 18 страни от Европа и Азия: 13 от бившите Съветски републики (без Армения и Латвия), България, Македония, Унгария, Франция и Турция, със 111 участващи ученика.

Всяка участваща страна се представя от един отбор, съставен от ученици от последните класове на средното училище. Броят на ученици в отделните отбори се лимитира от квота, която се определя от журито на олимпиадата, на база представянето на съответната страна на предишни олимпиади. Съставът на отборите се определя от класирането на Национални състезания по химия в представените страни. Този принцип е приет и за формирането на отбора на България. Нашият отбор има квота от 4 ученика и участват класираните на първите четири места на последната Национална олимпиада по химия и ООС (23 – 25 март, гр. Варна).

Отборът на България за XLVI ММОХ бе в състав:
1. Христо Рашеев – НПМГ “Акад. Л Чакалов”, гр. София, ХІІ клас;
2. Петър Каразапрянов – ПМГ “Д. Чинтулов”, гр. Сливен, ХІІ клас;
3. Владимир Милов – МГ “Гео Милев”, гр. Плевен, ХІІ клас;
4. Миряна Кръстилова – ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, ХІІ клас.

и ръководители:
• гл. ас. д-р Даниела Цекова
• гл. ас. д-р Геомил Пеков

Състезателната програма на Менделеевската Олимпиада включва два теоретични кръга, които се проведоха на 25 и 26 април и един практически кръг, проведен на 28 април. На първия теоретичен кръг на участниците се предоставят 8 задачи (за 80 точки) от различни области на химията; на вторият кръг се предоставят по 3 задачи в 5 химични области (Химия на живота и полимери, Физикохимия, Органична химия, Аналитична химия и Неорганична химия), като се оценява само по една (най-пълно решената) задача от всеки дял (за 5х15 = 75 точки); експерименталният кръг включва две задачи (химичен синтез и анализ), които проверяват практическите умения на участниците (за 75 точки). Всички кръгове са по 5 часа. За нивото на състезанието може да се съди от успеваемостта на най-добрите: от максималните 230 точки, средният резултат на класираните на първите три места в състезанието е 184.6 точки (80.2%).

Трима от нашите представители бяха сред отличените с медали:
• Петър Каразапрянов 131.0 точки (57.0%) – бронз;
• Христо Рашеев 119.5 т. (52.0%) – бронз;
• Владимир Милов 109.0 т. (47.4%) – бронз

Тагове