ИСТОРИЯТА НА... ИНСТИТУТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

След като вече ви запознахме с Историята на Българското книжовно дружество - Българска академия на науките, е ред да ви представим и други наши партньори и съмишленици с любопитно минало. Рубриката е "Историята на..", очаквайте още статии всяка седмица!

Институтът по математика и информатика (ИМИ) е единственият институт на БАН в областта на математиката и един от водещите в страната с тема информатика и компютърни науки. Към днешна дата сградата на ИМИ се помещава в бл. 8 на ул. "Академик Георги Бончев"  в София.

През 2017 г. чествахме 70-годишнината от създаването на Института. За “рожден ден” се брои 27.10.1947 г., когато Управителният съвет на БАН приема план за нучната дейност през 1947/1948 г. 

Институтът е създаден малко след края на Втората световна война, “отглеждайки” няколко поколения бележити учени математици със сериозен принос. Оттогава насам ИМИ продължава да е водещ български център за изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри, развивайки основните тенденции в развитето на математиката, информатиката и информационните технологии. 

В частта си за математически науки през 1947 г., той включва работа на три комисии:

 • Комисия за демографски изучавания (акад. Кирил Попов)
 • Комисия за математически изучавания на репрезентативния метод в
 • статистиката (акад. Никола Обрешков)
 • Комисия за финансово математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата външни облигационни заеми (акад. Кирил Попов) 

Планът за научната дейност включва и подробни индивидуални планове на академиците математици Иван Ценов, Любомир Чакалов, Никола Обрешков и Кирил Попов. Това е първа крачка към реализиране на, същестуващата и обсъждана вече няколо години към онази дата, идея за създаване на природоматематически клон на академията - за развитие на научно-изследователски институти по отделни научни направления.

На 27 юни 1951 г. УС на БАН утвърждава първия Научен съвет на Математическия институт в състав: акад. Н. Обрешков (председател), проф. Б. Петканчин (секретар), и членове: акад. Л. Чакалов, акад. К. Попов, акад. Ив. Ценов, проф. Л. Илиев, проф. Я. Тагамлицки, проф. Г. Брадистилов, проф. А. Стоянов, доц. А. Матеев.

Директорите на ИМИ през годините са били:

 • 1947 – 1950 - акад. Любомир Чакалов
 • 1951 – 1963 - акад. Никола Обрешков
 • 1964 – 1988 - акад. Любомир Илиев
 • 1988 – 1993 - акад. Петър Кендеров
 • 1993 – 1999 - проф. Николай Янев
 • 1999 – 2012 - акад. Стефан Додунеков
 • 2013 – чл.-кор. Юлиан Ревалски
 • 2017 - акад Веселин Дренски

Някои от научните постижения и реализации през годините, с които ИМИ се гордее, и за които можете да научите повече в Музея на математиката и информатиката* :

 • 1961 г. - създава се първият в България изчислителен център;
 • 1962-1964 г. - създава се първата българска цифрова електронноизчислителна машина “Витоша”;
 • 1965 г. - създава се първият електронен калкулатор “Елка 6521”;
 • 1966 г. - отделяне на Централния институт по изчислителна техника (ЦИИТ, днес „Бизнес иновационен център – ИЗОТ“ АД);
 • 1970 г. - МИ с ИЦ и ФММ на СУ се интегрират в Единния център по математика и механика (ЕЦММ), който просъществува до 1988 г. Въвежда се Моделът на тристепенната система на университетско образование, която две десетилетия по-късно е възприета в цяла Европа (бакалавърска програма в Блок A, магистърска програма в Блок B и докторантска програма в Блок C).
 • 2000 г. - Съвместно с фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, фондация „Еврика“ и Съюза на математиците в България, се учредява Ученически институт по математика и информатика (УчИМИ)**. 
 • 2014 г. - В резултат от успешната работа на УчИМИ, инициативата се доразвива и се създава Ученическият институт при БАН.

Сред целите и дейностите на Института по математика и инофрматика е да осигури и подготви най-важните състезания по математика, информатика и математическа лингвистика. Изготвят се теми, провеждат се лекции, упражнения, контролни състезания, провеждат се нови състезания, определят се разширените национални отбори и самите национали. Ръководствота на ИМИ на националните отбори се осъщестява за престижни международни състезания: Балканиада по математика (БОМ), Балканиада по информатика (БОИ), Международна олимпиада по математика (МОМ), Международна олимпиада по информатика (МОИ), Международна олимпиада по лингвистика (МОЛ), Европейска олимпиада по математика за момичета (EGMO), Romanian Master of Mathematics (RMM), Romanian Master of Informatics (RMI), Всерусийска олимпиада и др.

* Музеят има и виртуална част на адрес http://mmib.math.bas.bg , и е посветен на историята на математиката и информатиката в България, обхванати предимно периоди от Освобождението (1878) до 90-те години на ХХ в. Виртуалният Музей на математиката и информатиката в България (ММИБ) и музейната колекция от артефакти са проект на ИМИ, а спонсори са Американска фондация за България и фондация Георги Чиликов.

** УчИМИ представлява школа за млади изследователи, над 140 ученици годишно в две сесии и лятна школа. Учениците разработват класически и модерни теми по математика, информатика и информационни технологии, след което ги защитават, представят и развиват. 

Източници:

 • https://math.bas.bg/ 
 • Дренски, Веселин - „70 години Институт по математика и информатика при БАН“ – юбилеен доклад за историята и постиженията на ИМИ
 • Бойваленков, Петър - „ИМИ и бъдещите поколения математици и информатици“