СРЕБЪРНИ И БРОНЗОВИ МЕДАЛИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОЛИМПИАДА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ НАУКИ (EOES 2021)

Европейската олимпиада по експериментални науки (EOES 2021), се проведе от 10 до 15 май 2021 г. с виртуален домакин Сегед, Унгария. България участва с два отбора с по трима ученици на възраст по-малка от 17 години, съгласно регламента на състезанието. Поради епидемиологичната обстановка в Европа, тази година олимпиадата се проведе дистанционно, като отборите работеха по задачите в собствените си държави.

Участниците решаваха екипно експериментални задачи с изследователски характер, свързани с качествата на акациев мед, изследване на речни ресурси и влиянието на тяхното състояние върху растенията в региона.

Отбор А, който спечели сребърни медали:

  • Петър Стоилов Жотев (биология), 10. клас, СМГ
  • Крум Найденов Александров (физика), 10. клас, МГ Плевен
  • Красимир Виолетов Масларов (химия), 12. клас, НПМГ

Отбор Б, който беше награден с бронзови медали:

  • Мартин Любомиров Лозанов (физика), 10. клас, Американски колеж София
  • Яна Александрова Атанасова (биология), 10. клас, НПМГ
  • Петър Николаев Панайотов (химия), 10. клас, СМГ

Ръководители бяха преподавателите от СУ „Св. Климент Охридски”: гл. ас. д-р Христина Андреева (физика, координатор за България), гл. ас. д-р Калина Пачеджиева (биология) и ас. Владимир Цветков (химия).

Източник: prirodninauki.bg