КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” ПРИЕМА ПРОЕКТИ ДО 07 АПРИЛ 2021

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. насам и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, проявяващи интерес към науката и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология
 • Химия
 • Информатика
 • Инженерни науки
 • Материалознание
 • Математика
 • Медицина
 • Физика
 • Социални и хуманитарни науки
 • Екология

Тази година 23. Национален конкурс ще се проведе в периода 26 -28 април 2021 г. А крайният срок за подаване на проекти е до 7 април 2021 г.

В конкурса могат да участват ученици и студенти първи курс, отговарящи на следните условия:

 • да са навършили 14 години към 1 септември 2021 г.
 • да са под 21 години към 30 септември 2021 г.

В разработването на един проект могат да участват индивидуални участници или екипи до трима човека. 

 1. Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS). За участието си в двата форума получават парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.
 2. Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2021 г.
 3. Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв. Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.

Повече информация, регламент и форма за участие ще откриете на уебсайта на Министерство на образованието

Всяко проектно предложение се подава на български език и на английски език на следните електронни адреси:

 • Янита Жеркова, н-к отдел, дирекция „Наука“, на МОН - тел.: 02/9217 648, y.zherkova@mon.bg
 • Весела Василева, държавен експерт в дирекция „Наука” на МОН - тел.: 02/92 17 646, vesela.vasileva@mon.bg