НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ 2019/2020 - КОИ СА УЧИЛИЩАТА КООРДИНАТОРИ

През учебната 2019/2020 година кръговете на всяка олимпиада за класираните от региона ученици се провеждат на територията на съответния регион (с изключение на математиката от 8 до 12 клас, гласи новата заповед). Училищата координатори се определят от РУО на дадения регион и са длъжни да осигурят всички необходими логистики, материали, квестори, инструктажи и хигиенни норми.

Националните кръгове ще се проведат от събота до вторник (27-30.06.2020), със заповедта на Министерство на образованието и науката и предвидения график вече ви запознахме в предишната статия по темата.

Списъкът с класираните за националните кръгове ученици е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“. Учениците трябва да носят със себе си лична карта или ученическа лична карта, бележник, както и син химикал. За физика, химия, астрономия и биология учениците могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Свързахме се с регионалните инспекторати по образованието в България, за да съберем и подредим училищата домакини (координатори) в предстоящите няколко дни.  Информацията е непълна и предстои допълнително обновяване.

Очаквайте и информация относно резулатати, класирания и разширени национални отбори.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

 • Разпределението по училища по градове ще откриете на този линк.

СОФИЯ-ГРАД :

 • химия и опазване на околната среда (27.06., 8.00 ч.) - 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри“
 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) - 10 СУ „Теодор Траянов“
 • информационни технологии (27.06., 08.00 ч.) - НПМГ София
 • информатика (28. 06., 14.00 ч.) - СМГ 
 • физика (28.06.,8.00 ч.) - 73 СУ „Владислав Граматик“
 • Национално състезание Природни науки и екология (28.06., 08.00 ч.) - НПМГ 
 • лингвистика (28.06., 14.00 ч) - I-ва АЕГ
 • математика, VII клас (29.06, 09.00 ч.) - СМГ 
 • математика, VIII клас (29.06., 09.00 ч.) -  НПМГ 
 • математика, IX до XII клас (29.06. и 30.06. от 09 ч.) - НПМГ 
 • биология и здравно образование (30.06.,14.00 ч.) - 101 СУ „Бачо Киро“

БЛАГОЕВГРАД:

 • информационни технологии (27.06., 08.00 ч.) - Пето СУ "Георги Измирлиев"
 • химия и ООС (27.06., 8.00 ч.) – ПГСАГ „В. Левски“, гр. Благоевград;
 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) – СУ „Иван Вазов“, гр. Благоевград;
 • физика (28.06, 08.00 ч) – 11 ОУ „Христо Ботев“, гр. Благоевград; 
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) – 3 ОУ „Д. Талев“, гр. Благоевград

БУРГАС:

 • химия и ООС (27.06., 8.00 ч.) -  ОУ"Петко Р. Славейков" 
 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) -  ОУ "Св. Княз Борис I" 
 • физика (28.06.,8.00 ч.) -  ОУ "П. К. Яворов"
 • математика, VIII клас (29.06.,09.00 ч.) -  НПМГ София
 • математика, IX до XII клас (29.06. и 30. 06. от 09.00 ч.) - НПМГ София
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) -  ОУ "Антон Страшимиров" 

ВАРНА:

 • химия и ООС (27.06., 8.00 ч.) - СУ „Св. Климент Охридски“, Варна
 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) - ЦПЛР-НАОП "Николай Коперник", Варна
 • информационни технологии (27.06., 08.00 ч.) -  МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
 • информатика (28. 06., 14.00 ч.) - МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
 • физика (28.06., 08.00 ч.) - Първа езикова гимназия - Варна
 • Национално състезание Математика за всеки, IV клас (28.06., 08.00 ч.) - МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
 • Национално състезание Природни науки и екология (28.06., 08.00 ч.) - НПМГ София
 • лингвистика (28.06., 14.00 ч) - Първа езикова гимназия, Варна
 • математика, VII клас (29.06, 09.00 ч.) - МГ „Д-р Петър Берон“ 
 • математика, VIII клас (29.06.,09.00 ч.) -  НПМГ София
 • математика, IX до XII клас (29.06. и 30. 06. от 09.00 ч.) - НПМГ София
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - Трета природо-математическа гимназия „Акад. М. Попов“, Варна

ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

 • химия и ООС (27.06., 8.00 ч.) - ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново
 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) - ОУ „П. Р. Славейков“, Велико Търново
 • физика (28.06., 08.00 ч.) - ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - ПГСАГ „Ангел Попов“, Велико Търново

ВРАЦА:

 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) - ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
 • физика (28.06., 08.00 ч.) - ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - СУ "Христо Ботев" - Враца

ГАБРОВО:

 • Училище координатор е ПМГ "Акад. Иван Гюзелев " Габрово

ДОБРИЧ:

 • физика (28.06., 08.00 ч.) - ОУ "Христо Ботев", гр. Добрич

ЛОВЕЧ:

 • математика, информатика, информационни технологии, лингвистика - ППМГ Ловеч
 • физика, астрономия, химия, биология - ОУ "Христо Никифоров", Ловеч

МОНТАНА:

 • химия и ООС (27.06., 8.00 ч.) - ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов"

ПЕРНИК:

 • Национално състезание Математика за всеки, IV клас (28.06., 08.00 ч.) - ПМГ „Христо Смирненски“

ПЛЕВЕН:

 • химия и ООС (27.06., 8.00 ч.) - СУ "Пейо Яворов", гр. Плевен
 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) - ОУ ,,Д-р П. Берон“, гр. Плевен; 
 • физика (28.06., 08.00 ч.) - ПГ по туризъм "Алеко Константинов", гр. Плевен; 
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - СУ "Пейо Яворов", гр. Плевен

ПЛОВДИВ:

 • химия и ООС (27.06., 8.00 ч.) - ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) - СУ “П. Кр. Яворов”, Пловдив
 • физика (28.06., 08.00 ч.) - СУ “Хр. Г. Данов”, Пловдив
 • информатика (28. 06., 14.00 ч.) -  МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
 • лингвистика (28.06., 14.00 ч) - МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
 • математика, VII клас (29.06, 09.00 ч.) - МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
 • математика, VIII клас до XII клас (29.06. и 30. 06. от 09.00 ч.) - НПМГ София
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - ПГАСГ “Арх. Камен Петков”

РАЗГРАД:

 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.)  - ПГХТБТ "Мария Кюри", Разград

РУСЕ:

 • информационни технологии (27.06., 08.00 ч.) - МГ „Баба Тонка“,Русе
 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) - МГ „Баба Тонка“,Русе
 • информатика (28. 06., 14.00 ч.) - МГ „Баба Тонка“,Русе
 • лингвистика (28.06., 14.00 ч) - МГ „Баба Тонка“,Русе
 • физика (28.06., 08.00 ч.) - ОУ „Олимпи Панов“, Русе
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - СУ „Йордан Йовков“, Русе

СИЛИСТРА, СМОЛЯН:

 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - ПМГ "Св. Климент Охридски"

СЛИВЕН:

 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) – СУ "Константин Константинов", Сливен 
 • физика (28.06, 08.00 ч) -  ОУ "Димитър Петров", Сливен 
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - ОУ "Христо Ботев", Сливен

СТАРА ЗАГОРА:

 • химия и ООС (27.06., 8.00 ч.) - VI  ОУ "Св. Никола", гр. Стара Загора
 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) - V ОУ "Митьо Станев", гр. Стара Загора
 • физика (28.06., 08.00 ч.) -  II ОУ "П. Р. Славейков", гр. Стара Загора 
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - СУ "Васил Левски", гр. Стара Загора

ТЪРГОВИЩЕ:

 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) - Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов"

ХАСКОВО:

 • астрономия (27.06.,14.00 ч.) - ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви", Хасково
 • физика (28.06, 08.00 ч) - СУ "Паисий Хилендарски ", Хасково
 • биология и ЗО (30.06.,14.00 ч.) -  ОУ "Св.Климент Охридски", Хасково

ШУМЕН:

 • лингвистика (28.06., 14.00 ч) - ППМГ "Нанчо Попович", Шумен
 • информатика (28. 06., 14.00 ч.) - ППМГ "Нанчо Попович", Шумен

 

Още полезна информация:

Прием в гимназия*: Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет (определен от съответното училище), имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.

Прием в университет*: На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия, гражданско образование и география Софийският Университет "Св. Климент Охридски" признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит. 
Пловдивски университет: На лауреатите на национални и международни олимпиади и състезания по български език и литература, английски, немски, френски, руски, испански, италиански, математика, физика, астрономия, химия, биология, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история, география и гражданско образование, както и на носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" признава оценка отличен (6.00) за съответния конкурсен изпит.
Оценка от 5.50 до 5.99, тя се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички специалности. ЮЗУ също ще приема с резултати от олимпиади, международни, национални и регионални състезания.

*Източник: Дневник